Utvidet helsesjekk

1 750 kr1 995 kr

I denne analysepakken inngår 39 analyser som undersøker blodstatus, kolesterol, lever, nyrer, mineralstatus, stoffskifte og blodsukkerstatus.