Lavt stoffskifte - 1 - Blodsjekk

Lavt stoffskifte: Dette er de vanligste symptomene

Symptomer på lavt stoffskifte kan variere avhengig av faktorer som alder, varighet og hvor alvorlig hormonmangel du har. Tretthet, vektøkning og depresjon noen av de vanligste tegnene.

Stoffskiftet er et sett med kjemiske reaksjoner som skjer i alle kroppens celler, og som er helt essensielle for at cellene skal opprettholde sine funksjoner. Disse prosessene omdanner næringsstoffene vi får i oss gjennom maten til energi, bidrar til oppbygging av vev og skiller ut avfallsstoffer fra kroppen.

Lavt stoffskifte, eller hypotyreose, er en hormonsykdom som skyldes en svikt i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea). Dette fører til for lav utskillelse av hormonet tyroksin (T4) – hormonet som regulerer stoffskiftet – fra skjoldbruskkjertelen til blodet og cellene i kroppen. Thyroxin omdannes til trijodtyronin (T3) i kroppscellene.

Sykdommen spenner seg over et bredt klinisk spektrum, fra milde forstyrrelser i skjoldkjertelen til alvorlig myxødem. Heldigvis forekommer førstnevnte langt hyppigere enn sistnevnte.

Rammer nær 11% av alle kvinner over 35 år

Ifølge medlemsorganisasjonen Stoffskifteforbundet viser tall fra 2020 at nærmere 236.000 nordmenn har lavt stoffskifte. Sykdommen rammer kvinner i langt større grad enn menn – nærmere 80% av de som har fått stilt diagnosen er kvinner.

Statistikkene viser at sykdommen forekommer oftest blant kvinner over 50 år, men den kan også forekomme tidligere i livet. Nær 11% av alle norske kvinner over 35 år – over 163.000 – har lavt stoffskifte i større eller mindre grad.

Lavt stoffskifte - 2 - Blodsjekk

Vanlige symptomer på lavt stoffskifte

Fordi tyroksin påvirker alle kroppens celler er symptomene på, og plagene forbundet med, lavt stoffskifte mange, og de kan variere stort avhengig av alder, varighet og hvor alvorlig forstyrrelsene i hormonutskillelsen er.

Sykdommen kan utvikle seg sakte, og i tidlige faser har mange kun milde eller ingen spesifikke symptomer. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, og hormonforstyrrelsene øker, kan symptomer og plager gjøre seg til kjenne i alt fra mentale funksjoner til muskler, skjelett, ledd og hud.

Vanlige symptomer er:

 • Tretthet og økt søvnbehov
 • Slapphet og tiltaksløshet
 • Nedstemthet og depresjon
 • Hukommelsessvikt og demens
 • Muskel- og leddsmerter
 • Tørr hud, håravfall og sprø negler
 • Frysninger og lavere toleranse for kulde
 • Svimmelhet og prikking i huden
 • Forstoppelse
 • Vektøkning
 • Nedsatt appetitt
 • Øresus, hes stemme og hevelser rundt øynene
 • Uregelmessig og kraftig menstruasjon

Hva skyldes lavt stoffskifte?

Som nevnt skyldes lavt stoffskifte som regel en svikt i skjoldbruskkjertelen. Den vanligste årsaken til dette er en kronisk betennelsene i denne kjertelen, også kalt kronisk autoimmun tyreoiditt (eller Hashimotos sykdom).

Kroppens eget forsvarssystem responderer da med å danne antistoffer som angriper et enzym i skjoldbruskkjertelen (tyreoperoksidase), og dette påvirker produksjonen av det regulerende hormonet tyroksin.

Andre årsaker inkluderer:

 • Behandling av høyt stoffskifte med radioaktivt jod
 • Operasjoner der hele eller deler av skjoldkjertelen er fjernet
 • Bruk av enkelte medikamenter
 • Strålebehandling i nærheten av halsen, som ved brystkreft eller lymfekreft

I store deler av verden forekommer lavt stoffskifte som et resultat av jodmangel. Dette kan også være tilfelle her i Norge, blant personer som ikke får i seg tilstrekkelig med jod gjennom kost som fisk og melkeprodukter. Struma (forstørret skjoldbruskkjertel) ses hos om lag 50% av alle personer med lavt stoffskifte som er forårsaket av jodmangel.

Enkelte grupper har økt risiko for å utvikle lavt stoffskifte, deriblant personer som tidligere har hatt en sykdom i skjoldbruskkjertelen eller andre autoimmune sykdommer, personer med familiemedlemmer som har autoimmune sykdommer og personer med Downs syndrom.

Lavt stoffskifte - 3 - Blodsjekk

Lavt stoffskifte bekreftes med blodprøve

Dersom du har symptomer på lavt stoffskifte kan diagnosen bekreftes ved hjelp av en blodprøve. Denne blodprøven måler blant annet mengden tyroksin i blodet. I tillegg måler den mengden tyreoideastimulerende hormon (TSH). Dette er et hormon som produseres i hypofysen, en kjertel i hjernen, for å stimulere høyere tyroksinproduksjon i skjoldkjertelen.

Dersom du er i ferd med utvikle lavt stoffskifte vil mengden TSH i blodet være forhøyet, mens mengden tyroksin etterhvert vil være lavere.

Hos mange måles også nivåene av antistoffet anti-TPO. Forhøyede nivåer av dette antistoffet tyder på at stoffskiftesykdommen skyldes autoimmun tyreoiditt. Økt konsentrasjon av anti-TPO finnes hos 5-10% blant friske personer uten påvist forstyrrelse i stoffskiftefunksjonen, og funnet har da ingen betydning. Forhøyede verdier kan også ses ved andre autoimmune sykdommer, som for eksempel diabetes, leddgikt med mer.  

Subklinisk hypotyreose er benevnelsen på en tilstand med lett forhøyet TSH, normal FT4 og ingen sikre symptomer eller tegn på hypotyreose. Tilstanden kan etterhvert utvikle seg videre til hypotyreose.

Livslang tilstand – men med god prognose

Lavt stoffskifte behandles med tyroksin i tablettform for å erstatte mangelen på hormonet i kroppen. Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet, samt å fjerne plagene som forårsakes av sykdommen. Dosen justeres ut i fra alvorlighetsgrad, individuelle faktorer og effekten medisinene har på plager og symptomer.

Ved langvarig lavt stoffskifte er det ikke uvanlig at behandlingen må opprettholdes i 6-12 måneder før pasienten føler seg bedre. Dersom symptomene vedvarer på tross av behandlingen kan dette gi indikasjoner på andre underliggende sykdommer.

For de fleste er lavt stoffskifte en livslang tilstand som må behandles med inntak av stoffskiftehormoner og jevnlige kontroller livet ut. Heldigvis lever de aller fleste godt med sykdommen. Ved rett medisinering og og god kontroll er leveutsiktene de samme for personer med hypotyreose som hos friske.