Viser alle 11 resultater

 

Helsesjekk via blodprøver

Enkelt, raskt og trygt!

Ved hjelp av en blodprøve kan du få mye informasjon om din helsetilstand! Mange sykdommer har en klar sammenheng med livsstilsfaktorer som blant annet kosthold og mosjon. Det gjelder for eksempel diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Bestill prøven online

Bestill blodprøveanalysene du ønsker å teste i vår webshop

Velg analysepakke, klikk på «Bestill blodprøve» og fyll ut informasjonen vi trenger om deg (navn, fødselsdato, mobilnummer). Under de forskjellige analysepakkene kan du lese utfyllende informasjon om hva som inngår i analysene.

Du mottar en sms (senest neste virkedag) med bekreftelse på bestillingen og informasjon om eventuelle forberedelser før prøvetakingen. Noen prøver må tas på et gitt tidspunkt og for noen prøver må du være fastende. Hvis dette gjelder noen av dine prøver, vil du bli opplyst om dette.

Oppsøk laboratorium

Bestill tid for prøvetaking i Sandvika og Tønsberg. I Oslo og Ski er det drop-in og ikke timebestilling.

Etter at du har mottatt bekreftelsen på sms, bestiller du tid for prøvetaking hos Drop-in Legene i Tønsberg eller Lab1 Sandvika. I Oslo og Ski er det kun drop-in, og du trenger ikke på bestille tid.

NB: Prøvetakingsgebyr i Sandvika er 250 kr og betales ved prøvetakingen. Ingen gebyrer i Oslo, Ski og Tønsberg.

Motta prøvesvar

Motta prøvesvarene med utfyllende informasjon fra lege.

Du mottar en sms med prøvesvarene, utfyllende informasjon fra legen om analysene og anbefaling om eventuelle videre tiltak.

Hvis du ønsker hjelp til å velge de rette analysene i forhold til dine eventuelle symptomer og sykehistorie, har behov for å gå gjennom prøveresultatene med lege eller ønsker råd og veiledning kan du gjerne bestille legetime på chat eller video.

NB: Du må ha norsk personnummer, være over 18 år og ha BankID for å benytte deg av tjenesten.