Spørsmål og svar

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål.

Om du har spørsmål, ta kontakt

Hvordan bestiller jeg blodprøver?

Du velger mellom våre analysepakker på nettsiden og trykker på «Bestilling». Analysepakken legges da i handlekurven. Du kan bestille flere analysepakker i samme bestilling. Du skriver inn navn, adresse, fødselsdato og mobilnummer. Betaling skjer via betalingsløsningen Stripe. 

Man må ha norsk personnummer, være over 18 år og ha BankID for å benytte seg av tjenesten.

Nei, du må legge inn en bestilling for hver enkelt person. Man må ha norsk personnummer, være over 18 år og ha BankID for å benytte seg av tjenesten. Dette fordi blodprøvene er konfidensielle og bare kan avsløres til personen som har tatt prøvene. Vi bruker sms med innlogging med BankID som sikker kommunikasjonsform. 

Blodprøvene kan tas ved laboratorier i Oslo, Ski, Sandefjord, Bergen og Tønsberg. Se kart over prøvetakingsstasjoner på forsiden https://blodsjekk.no/

Når bestillingen din er gjort mottar du en bekreftelse fra oss på sms senest innen 24 timer. Noen prøver må tas på et gitt tidspunkt og for noen prøver må du være fastende. Dersom dette gjelder noen av dine prøver, vil du bli opplyst om dette. Etter at du har mottar sms fra oss kan du bestille tid på laboratorium.

Du trenger kun ta med gyldig legitimasjon til laboratoriet. NB: Prøvetakingsgebyr i Sandvika er 250 kr og betales ved prøvetakingen. 

Når prøvesvarene er ferdige får du en SMS med prøvesvarene og utfyllende kommentar fra legen via sikker pålogging med din Bank ID.

Legen gir deg oversikt over alle svarene med utførlig informasjon om analysene og hva høye eller lave verdier kan bety, og hva slags årsaker som kan ligge bak prøveresultatene. Legen vil også komme med anbefaling om hva du bør gjør videre hvis det er avvik på prøvene dine

Det tar vanligvis 3-5 dager før prøvesvarene er klare. Våre leger går daglig igjennom prøvetakingsresultatene vi får fra laboratoriet og vi gir deg svar så raskt som mulig. 

Kun du og legen hos oss har tilgang til dine prøvesvar. Vi dokumenterer i godkjent pasientjournalsystem hvilke prøver du har bestilt og resultatene. Vi følger de samme lover og forskrifter om konfidensialitet som alle andre helseaktører. Annet helsepersonell må alltid ha din godkjenning for å få tilgang til blodprøveresultater. Hvis du ønsker det kan legen sende kopi av prøvesvarene til din fastlege. Vennligst opplys om dette i kommentarfeltet når du bestiller prøvene. 

Hvis du ønsker hjelp til å velge de rette analysene i forhold til dine eventuelle symptomer og sykehistorie, har behov for å gå gjennom prøveresultatene med lege eller ønsker rådgivning og hjelp etter prøvetakingen, kan du bestille en legetime på video eller chat. Chat- og videokonsultasjon er en enkel og effektiv måte å  komme i kontakt med og kommunisere med leger på. Pris for dette er 350 kr.

 

Referanseverdien er definert ved at 95 % av friske personer har svar innenfor dette tallintervallet. Det betyr at 2,5 % av friske mennesker har sitt normalområde under dette området og 2,5 % over. Altså kan en blodprøve vise verdier utenfor referanseområdet uten at det behøver å være uttrykk for at det foreligger sykdom.

Blodprøver kan også være utenfor referanseområdet selv om man er frisk på grunn av normale svingninger i kroppen. Er du frisk og tar samme blodprøve hundre ganger vil fem av svarene bli unormale.

Det er viktig å være klar over at man kan ha sykdomstilstander selv om blodprøvene er normale, så dersom du har plager bør du alltid oppsøke lege.

Det offentlige helsesystemet dekker ikke utgifter til blodprøver hvis det ikke foreligger medisinsk indikasjon for blodprøvetaking, altså hvis det ikke er symptomer eller risikofaktorer tilstede som gir mistanke om sykdomstilstander. Det offentlige helsevesenet skal prioritere syke folk og på grunnlag av symptomer eller sykdom som allerede eksisterer.

Hos oss kan du selv bestemme hvilke blodprøverpakker du ønsker og du mottar oversikt over alle prøvesvarene med utførlig informasjon om analysene og hva høye eller lave verdier kan bety, og hva slags årsaker som kan ligge bak prøveresultatene. Legen vil også komme med anbefaling om hva du bør gjør videre hvis det er avvik på prøvene dine.

Du bestiller enkelt blodprøvepakken du ønsker i vår webshop.

Hvis du har symptomer bør du alltid oppsøke lege for videre undersøkelse, men vi er et godt supplement til det offentlige helsevesenet. Ved symptomer må prøvesvar alltid vurderes i forhold til øvrige forhold som sykehistorie og funn ved fysisk legeundersøkelse.

Blodprøver kan slå ut som unormale selv om man er frisk på grunn av normale svingninger i kroppen. Er du frisk og tar samme blodprøve hundre ganger vil fem av svarene bli unormale. Og i motsatt fall kan man ha sykdomstilstander selv om blodprøvene er normale. Det viktig at du oppsøker lege hvis du har plager.

Man kan få kartlagt livsstilsfaktorer som bidrar til økt risiko for livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjertesykdom. Man kan kanskje oppdage sykdom eller forstadier til sykdom tidlig, før symptomene oppstår og på et stadium hvor sykdommen er enklest å behandle og med bedre prognose. 

En stor rapport som ble publisert i Danmark i 2012 som så på studier på til sammen over 150 000 mennesker over flere tiår, viste imidlertid at årlige helsesjekker ikke reduserte antall sykdomstilfeller eller antall dødsfall i befolkning.

Hvis man skal avvise nytten av helsekontroller basert på denne rapporten, så er motargumentet vårt at rapporten baserte seg da på studier av helsekontroller flere tiår tilbake. Og verden har gått framover siden det, så nye og bedre undersøkelses- og behandlingsmetoder kan sannsynligvis øke utbyttet av rutinemessige helsekontroller i dag.

Det negative ved helsekontroller hos friske personer er at man kan få et «falskt positivt funn». Blodprøver kan slå ut som unormale selv om man er frisk på grunn av normale svingninger i kroppen. Er du frisk og tar samme blodprøve hundre ganger vil fem av svarene bli unormale. Og i motsatt fall kan man ha sykdomstilstander selv om blodprøvene er normale. Det viktig at du oppsøker lege hvis du har plager.

Man må ha norsk personnummer, være over 18 år og ha BankID for å benytte seg av tjenesten.

Rekvisisjonen gjelder i ett år etter bestilling. 

Betaling skjer via betalingsløsningen Stripe.

NB: Prøvetakingsgebyr i Sandvika er 250 kr og betales ved prøvetakingen.

Dr Cecilie Nilsen er eier av Blodsjekk AS og er spesialist i allmennmedisin. Det er hun som går igjennom alle prøvesvar. I tillegg til dr Nilsen vil leger som jobber ved Drop-in Legene i Tønsberg bistå ved legekonsultasjoner på chat og video. Alle legene er nøye bakgrunnssjekket og har norsk legelisens.