Om blodsjekk

Vi gjør det enkelt å få kunnskap om egen helse

Din helse – din eiendom – ditt ansvar!

Vårt mål er at du skal holde deg frisk lengst mulig og ha en optimal helse.

Vi mener det bør være en selvfølge at alle som ønsker å få mer informasjon om sin helsetilstand og er interessert i å ta vare på sin egen helse, har muligheten til å ta regelmessige blodanalysene og følge med på sin helseutvikling over tid.

Mange livsstilsykdommer som diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag kan forebygges ved livsstilsendring og ved å behandle risikofaktorer tidligst mulig. Ved å monitorere blodverdiene har du et godt utgangspunkt til å ta informerte valg.

Det er på tide å ta helsen i egne hender!

Vær proaktiv !

Vi mener at forebygging av sykdom bør være like naturlig som å utrede og iverksette behandling etter at sykdom har inntruffet.

Vi ønsker lettere tilgjengeligheten for blodprøvekontroller, som ikke bare er basert på symptomer som allerede eksisterer.

Ved økt innsikt og kunnskap om din egen helsetilstand, vil du lettere kunne ta beslutninger og gjøre eventuelle endringer i livsstil for å forebygge sykdom, og få et bedre resultat av trening og kostholdsendringer

Vi er overbevist om at god helse gir deg energi, produktivitet, godt humør og overskudd til å være «ditt beste deg»!

Det offentlige helsevesenet skal prioritere syke folk og det offentlige dekker ikke utgifter til blodprøver hvis det ikke foreligger medisinsk indikasjon for blodprøvetaking. Det er legen din som bestemmer om og i så fall hvilke blodprøver som skal tas forhold til dine symptomer og risikofaktorer.

Vi tilbyr en helhetsløsning som kan effektiviserer helsehjelp. I tillegg til blodprøvetaking og vurdering av dine prøvesvar av lege, har du mulighet til å bestille legetime via vår chat- og videoløsning.  Vi benytter sikre kommunikasjonsplattformer for helseopplysninger.

Mange tilstander som tidligere krevde et besøk hos legen kan vurderes ved hjelp av blodprøver og digitale leger som vi samarbeider med.

Våre leger

Vår kunnskap for din helse

Cecilie Nilsen

Spesialist i allmennmedisin / daglig leder

Dr Cecilie Nilsen er spesialist i allmennmedisin og eier av Blodsjekk AS. Hun var ferdig utdannet i 2001 og har jobbet 13 år som fastlege, ett år i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, 3 år på legevakt og har hatt en bistilling som helsestasjonslege for barn og ungdom i 10 år. I 2018 startet hun et privat legesenter, Drop-in Legene, i Tønsberg hvor hun fortsatt jobber.

Hennes mål er å gjøre det enkelt for deg å ha kontroll på egen helse – uavhengig om du ønsker å forebygge sykdom og forhåpentligvis oppdage sykdom tidlig før symptomene oppstår, eller om du allerede har symptomer og sykdom.

I tillegg til dr Nilsen vil prøvesvar bli vurdert av samarbeidende leger med erfaring i allmennmedisinske problemstillinger. Alle legene er nøye bakgrunnssjekket og har norsk legelisens.