Lav blodprosent - Hovedbilde - Blodsjekk

Lav blodprosent: Har du for lite hemoglobin i blodet?

Lav blodprosent skyldes mangel på hemoglobin, og kan forårsakes av en rekke ulike årsaker. Typiske symptomer på tilstanden er blant annet slapphet, tretthet og blekhet i huden.

Lav blodprosent, også kalt anemi eller blodmangel, er en tilstand der du har for lave mengder hemoglobin (Hb) i blodet, enten grunnet en mangel på friske røde blodceller eller for lave nivåer av hemoglobin inne i blodcellene.

Hemoglobin er et jernrikt protein i de røde blodcellene som har evnen til binde til seg oksygen. Det er hemoglobin som gir blodet dets røde farge. 

Når vi puster er det hemoglobinets oppgave å binde til seg oksygenet i blodet i lungene, transportere dette ut i alle kroppens vev og frigi dette oksygenet i kroppens celler. Hemoglobin bringer også avfallsstoffet karbondioksyd fra kroppens celler til lungene hvor det pustes ut.

Med andre ord er hemoglobin helt avgjørende for å sikre at kroppens celler får nok oksygen, og ved reduserte nivåer og lav blodprosent blir kroppens tilgang til oksygen derfor redusert.

Lav blodprosent - Røde blodceller - Blodsjekk

Hva er lav blodprosent?

Når vi snakker om blodprosent er det altså mengden hemoglobin i blodet som måles, og verdiene måles i enheten gram pr. desiliter (g/dL). Anemi, eller lav blodprosent, defineres som hemoglobinnivåer under nedre referansegrense.

Det er en rekke faktorer påvirker blodprosenten. Normale verdier varierer basert på alder og kjønn, og det kan være store forskjeller fra person til person.

I henhold til Verdens Helseorganisasjon (WHO) har du lav blodprosent når hemoglobinverdiene er lavere enn:

 • 13,0 g/dL hos menn eldre enn 15 år og kvinner etter overgangsalderen
 • 12,0 g/dL hos kvinner i fertil alder over 15 år og barn 12-14 år
 • 11,5 g/dL hos barn i alderen 5 til 11 år
 • 11,0 g/dL hos gravide kvinner og barn under 5 år

Graden av anemi deles opp i tre hovedkategorier:

 • Alvorlig anemi – Hb mindre enn 8 g/dL
 • Moderat anemi – Hb mellom 8-10 g/dL
 • Lett anemi Hb mellom 10 og nedre referansegrense

Symptomer på anemi

Anemi oppstår ofte gradvis og over lengre tid. I tidlig fase merker du gjerne få symptomer, men disse vil tilta i takt med at blodprosenten synker og anemien forverres.

De vanligste symptomene på lav blodprosent er:

 • Slapphet og tretthet
 • Svimmelhet
 • Tungpustethet
 • Blekhet i huden
 • Nedsatt kondisjon og nedsatt maksimal yteevne
 • Økt søvnbehov
 • Kalde hender og føtter
 • Forvirring

Disse symptomene samsvarer også med en rekke andre underliggende årsaker og tilstander. Dersom du opplever tegn på anemi, eksempelvis ved at du er unormalt slapp og trett, er blek i huden eller blir raskt tungpustet når du anstrenger deg, bør du kontakte lege.

Dersom anemien ikke behandles kan den forårsake komplikasjoner som uttalt slapphet, hjerteproblemer eller i verste fall død. Sistnevnte forekommer som regel i forbindelse med nedarvede anemier, som for eksempel sigdcelleanemi, eller ved akutt anemi grunnet tap av store mengder blod ved blødning.

Lav blodprosent - Tretthet - Blodsjekk

Hvorfor har du lav blodprosent?

Lav blodprosent kan ha en rekke ulike årsaker, av varierende alvorlighetsgrad. De vanligste årsakene er tap av blod – når kroppen mister hemoglobin gjennom blødning – og jernmangel – når kroppen mangler byggesteinene den trenger for å produsere nok hemoglobin.

Yngre kvinner med store menstruasjonsblødninger over lengre tid utvikler ofte jernmangel. Jernmangel forårsaker faktisk over 90% av anemiene hos menstruerende (ikke-gravide) kvinner.

En annen vanlig årsak til lav blodprosent er mangel på vitamin B12 og/eller folinsyre. Dette skyldes som regel nedsatt opptak i magetarmkanalen grunnet annen sykdom. Kroppen er helt avhengig av tilgang på jern, vitamin B12, folat og andre næringsstoffer fra maten du spiser for å kunne produsere hemoglobin.

Anemi er ofte en følgetilstand ved kroniske betennelsessykdommer, revmatiske sykdommer, leversykdommer, nyresvikt eller lavt stoffskifte. Blodmangel kan også forekomme forbigående dersom immunapparatet arbeider med å bekjempe lettere sykdom, som eksempelvis infeksjonssykdommer.

Lav blodprosent forekommer også hyppig blant gravide. Under svangerskapet øker mengden blodvæske, blodet tynnes ut og blodprosenten synker. For gravide regnes hemoglobinverdier under 10 g/dL som et potensielt tegn på anemi, og de laveste verdiene måles som regel mellom uke 22 og uke 26 i svangerskapet.

Sjeldnere, og ofte mer alvorlige, årsaker til lav blodprosent inkluderer:

 • Hemolytisk anemi – en uvanlig tilstand som skyldes økt nedbrytning av røde blodlegemer i kroppen
 • Aplastisk anemi – en tilstand som skyldes beinmargssvikt av ulike årsaker
 • Talassemi – en genetisk betinget tilstand som først og fremst forekommer blant personer fra Middelhavsland og Ekvator-regionen
 • Sigdcelleanemi – en arvelig tilstand med unormalt hemoglobin (HbS)
 • Anemi ved kreftsykdom – kan oppstå ved en rekke ulike kreftsykdommer, men er vanligst ved ulike typer blod- og lymfekreft

Lav blodprosent - Blodprøve - Blodsjekk

Hvordan påvises og behandles anemi?

Lav blodprosent påvises ved hjelp av blodprøver, der hemoglobinnivåene måles. Dersom det påvises lav blodprosent må det tas ytterligere prøver for å kartlegge hva som er årsaken til blodmangelen.

Fordi anemi ofte oppstår i forbindelse med andre sykdommer avhenger behandlingen av årsaken. Dersom anemien skyldes jernmangel behandles den med jerntilskudd, og et kosthold som er rikt på jern og C-vitamin, som øker opptaket av jern. 

På lignende måte behandles anemi grunnet mangel på vitamin B12 og folinsyre med tilskudd av disse næringsstoffene. Hvis årsaken til anemi er tap av blod (unntatt menstruasjonsblod) må blødningskilden finnes og stanses.

Hvis blodmangelen er en følgetilstand til kroniske og/eller alvorlige sykdommer vil behandling for anemi inngå i regimet for å bekjempe den underliggende sykdommen.