Vondt i nyrene - 1 - Bodsjekk

Vondt i nyrene? Her er seks tilstander forbundet med nyresmerter

Hvis du har vondt i nyrene kan dette skyldes en rekke ulike sykdommer og tilstander. Noen av dem er relativt ufarlige, mens andre kan ha potensielt livstruende følger.

Nyrene er to av kroppens viktigste organer, og er ansvarlige for å skille ut avfallsstoffer fra kroppen gjennom urinen. Du kan riktignok leve et normalt liv med kun én fungerende nyre – ja, selv med kun 29 prosent funksjon – men dersom nyrene svikter fullstendig kan du ikke overleve.

Nyrene er på størrelse med en knyttneve, bønneformede og plassert på hver sin side av ryggsøylen, like over midjen. Det er takket være disse organene at du kan spise mat, drikke væske og få i deg medisiner, vitaminer og tilskudd uten at avfallsstoffer og giftige biprodukter bygger seg opp til et skadelig og farlig nivå.

Når kroppens celler har brukt opp næringsstoffene i maten du spiser dannes det kjemiske avfallsstoffer i cellene. Disse transporteres med blodet til nyrene, hvor de sammen med overflødig væske filtreres ut og skilles ut med urinen.

I løpet av en dag nyrene blodet som sirkulerer i kroppen din ca. 400 ganger. Det tilsvarer ca. 1500 liter blod.

I tillegg spiller nyrene en viktig rolle i reguleringen av kroppens væske- og saltbalanse, i reguleringen av blodtrykket og i produksjonen av hormoner, røde blodceller og vitamin D.

Vondt i nyrene - 2 - Blodsjekk

Hvorfor har du vondt i nyrene?

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvorfor du opplever å ha ha smerter i området bak i ryggen der nyrene sitter. Nyresmerter kan skyldes en rekke ulike årsaker, underliggende sykdommer og tilstander. Smertene kan ofte gi ganske karakteristiske symptomer, men kan også være vanskelig å skille fra vanlige ryggsmerter.

I enkelte tilfeller kan smertene skyldes relativt ufarlige tilstander, som nyrebekkenbetennelse, nyrecyster eller nyrestein. I andre tilfeller kan årsaken være langt mer alvorlig – og potensielt livstruende.

Nedenfor har vi utarbeidet en liste over noen av sykdommene og tilstandene som kan være årsaken til smerter i nyreregionen.

Nyrestein

En av de vanligste årsakene til at du har vondt i nyrene er nyrestein. Nyrestein dannes når salter i urinen felles ut og forsteines. Dersom steinene blir liggende i ro på samme sted, eksempelvis i nyrebekkenet, merker du ikke noe til dem. Men steinene kan også vandre nedover i urinlederne mot urinblæren. Der de kan sette seg fast og blokkere for urinstrømmen, noe som fører til sterke smerter.

Det vanligste symptomet på nyrestein er plutselige, ensidige og intense kolikksmerter bak  i ryggen eller på siden av magen (flankene.. Denne smerter stråler ofte også nedover mot lysken på samme side. Andre vanlige symptomer er blod i urinen, samt kvalme og oppkast. ​​Det er verdt å merke seg at smertene ikke nødvendigvis alltid er like intense, og at også murring eller ubehag i regionen rundt nyrene kan være tegn på nyrestein.

Det beregnes at opp mot ti prosent av alle menn og fem prosent av kvinner vil få nyrestein i løpet av livet. Om lag halvparten av de som får nyrestein vil få et nytt anfall innen fem år, og om lag 70 prosent i løpet av 20 år. Nyrestein rammer hyppigst personer mellom 30 og 50 år, forekomsten øker to til tre ganger under graviditet.

Her er noen faktorer som øker risikoen for å få nyrestein:

 • En negativ væskebalanse
 • Høyt inntak av kjøtt
 • Økt urinsyre i kroppen 
 • Diabetes, høyt blodtrykk og overvekt
 • Sengeleie som varer over én til to uker
 • Urinveisinfeksjoner og misdannelser i urinveiene
 • Anatomiske forandringer i urinledere og nyrebekken

Dersom andre nære familiemedlemmer har hatt nyrestein tredobles risikoen for at du også får det. I tillegg er personer med Crohns sykdom, utlagt tarm og ulcerøs kolitt særlig utsatt.

Nyrecyster

Cyster kan også være årsaken til smerter i nyrene. En nyrecyste er et væskefylt hulrom som vanligvis oppstår i de ytre delene av nyren, i den såkalte nyrebarken. Disse cystene har sjelden noen sammenheng med sykdom, og er nesten alltid godartede.

Nyrecystene er vanligvis små, ovale eller runde tynnveggede sekker som er fylt med vann. Som oftest gir de ingen symptomer, men i noen tilfeller kan cystene føre til episoder med smerter i flanken, og rundt nyren, samt blod i urinen.

Nyrecyster er svært vanlige, og finnes hos ca. 15 prosent av voksne personer som undersøkes tilfeldig. Forekomsten av cyster øker med alderen. Årsaken til at cystene dannes er ikke kjent, men det antas at arvelige faktorer kan ha en betydning.

Nyrebekkenbetennelse

En mulig årsak til at du har vondt i nyrene er at du har pådratt deg en nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt), også kalt øvre urinveisinfeksjon. En nyrebekkenbetennelse starter gjerne med en infeksjon i urinblæren – en blærekatarr – som deretter sprer seg til nyrebekkenet, og potensielt også selve nyrevevet.

80 prosent av alle tilfeller av nyrebekkenbetennelse som undersøkes av allmennpraktikere skyldes E. coli-bakterien.

Nyrebekkenbetennelse kan ramme personer i alle aldre, og ca én av 1000 personer rammes årlig. Ett av tre tilfeller fører til sykehusinnleggelse. Kvinner får nyrebekkenbetennelse hyppigere enn menn, og forekomsten er ekstra høy blant gravide.

Blant voksne er smerter i mage og rygg, i regionen rundt nyrene, et vanlig symptom på nyrebekkenbetennelse. Andre symptomer er feber, frostrier, kvalme, brekninger, hyppig vannlating og svie ved urinering. Barn og eldre har gjerne noe mer diffuse symptomer, som nedsatt allmenntilstand.

Alle personer med en tilstand som medfører forstyrrelser, forsinkelser eller hindringer ved vannlating har en økt risiko for nyrebekkenbetennelse. Akutt nyrebekkenbetennelse kan også oppstå som en komplikasjon i forbindelse med operasjoner i urinveiene, hos pasienter med innlagt kateter og hos personer med svekket immunsystem.

Nyrebekkenbetennelser bør behandles raskt. Uten behandling kan infeksjonen føre til skader på nyrene, eller i verste fall spre seg til blodstrømmen og forårsake en livstruende blodforgiftning.

Akutt nyrebetennelse

Akutt nyrebetennelse, også kalt akutt glomerulonefritt, er betegnelsen på betennelser i de små nøstene av kapillarårene i nyrene hvor blodet filtreres. Dersom betennelsen forekommer alene kalles det en primær glomerulonefritt, og dersom betennelses er en del av et annet sykdomsbilde, eksempelvis ved diabetes, kalles det en sekundær glomerulonefritt.

Hvis betennelsen er langvarig og alvorlig kan den forårsake permanent skade på nyrene.

Smerter i flankene og magesmerter er to av symptomene på akutt nyrebetennelse. Andre vanlige symptomer er rød eller mørk urin, hodepine, kvalme, tretthet og hevelser i beina eller rundt øynene. Noen opplever også å få feber, tung pust, redusert mengde urin, spisevegring, oppkast og kramper.

Akutt nyrebetennelse skyldes som regel ikke en infeksjon med bakterier eller virus, men i stedet at immunsystemet produserer antistoffer som reagerer med kroppens vev. Den kan oppstå som en del av en mer generell sykdom med betennelser flere steder i kroppen, eller begrense seg til å angripe nyrene.

Akutt nyrebetennelse kan blant annet oppstå…

 • etter streptokokkhalsbetennelse
 • som følge av immunsykdom
 • i forbindelse med en akutt infeksjon
 • som følge av årebetennelse (vaskulitt)

Hydronefrose

Hydronefrose er en tilstand der det foreligger en utvidelse av samlesystemet som fører urinen ut av nyrene. I de fleste tilfeller skyldes dette et hinder i urinveiene nedenfor nyrebekkenet. Urinen hoper seg opp over denne hindringen, og det blir økt trykk i den øvre delen av urinveiene og i nyrebekkenet. Dersom dette trykket vedvarer lenge nok kan det føre til at nyrevevet presses sammen og at nyrefunksjonen svekkes. I enkelte tilfeller kan hydronefrose føre til høyt blodtrykk, nyresvikt og akutt stopp av urinproduksjonen.

Symptomene på hydronefrose avhenger av hvor blokkeringen oppstår, og hva som forårsaker den. Dersom utvidelsen skjer sakte vil du som regel ha få eller ingen symptomer. Skjer derimot forstoppelsen og utvidelsen plutselig vil det kunne gi sterke kolikksmerter, lik smerter forbundet med nyrestein. Dersom du har hydronefrose og inntar væsker kan det føre til sterke smerter i sidene, fordi trykket i nyrene øker midlertidige.

Hydronefrose er ikke en sjelden tilstand, og forekommer hos nyfødte og spedbarn, gravide og eldre. De vanligste årsakene er nyrestein, forsnevringer i urinrør eller urinleder, prostatasykdom, svulster, gynekologiske tilstander og tilbakestrømning av urin fra blæren. Enhver tilstand som kan medføre en hinder for urinstrømmen øker risikoen for hydronefrose.

Nyrekreft

En av de mest alvorlige årsakene til at du kan ha vondt i nyrene er nyrekreft, også kalt nyrecellekarsinom. Dette er en alvorlig sykdom som ofte utvikler seg over lang tid uten at har noen særlige symptomer. Derfor er sykdommen ofte langtkommen når den oppdages, og rundt én av fire har spredning til andre deler av kroppen når de får stilt diagnosen.

De vanligste symptomene på nyrekreft, når de først oppstår, er:

 • Magesmerter (forekommer i 5 av 10 tilfeller)
 • Synlig blod i urinen (forekommer i 3-4 av 10 tilfeller)
 • Flankesmerter/smerter på siden av magen (forekommer i 2-3 av 10 tilfeller)

I noen få tilfeller kan tilstanden preges av feber, høy blodprosent, høy senkningsreaksjon, høyt blodtrykk, vekttap og unormal hormonproduksjon.

Nyrekreft rammer som oftest personer mellom 60 og 80 år, og tilstanden er sjelden før fylte 40 år. I 2020 fikk 595 menn og 299 kvinner stilt diagnosen nyrekreft i Norge, ifølge tall fra Kreftforeningen. Årsaken til sykdommen er ukjent, men røyking, overvekt, høyt blodtrykk, eksponering for trikloretylen og enkelte sjeldne og arvelige sykdommer er kjente risikofaktorer.

Vondt i nyrene - 4 - Blodsjekk

Kontakt lege dersom du har vondt i nyrene

Fordi et fellestrekk for flere av tilstandene på denne listen er at symptomer og smerter i regionen rundt nyrene først oppstår et godt stykke ut i sykdomsforløpet, anbefaler vi at du raskt tar kontakt med lege dersom du har vondt i nyrene.

I denne artikkelen har vi fokusert på et utvalg av nyresykdommer der smerter i magen eller flankene er et kjent symptom, men det finnes også flere andre nyresykdommer med symptomer som kan være vanskelig å skille fra andre sykdommer.

Alle som har økt risiko for kronisk nyresykdom bør teste seg regelmessig. Dette gjelder særlig personer med diabetes eller høyt blodtrykk – som er to av de vanligste årsakene til redusert nyrefunksjon.