Vitaminer og mineraler - 1 - Blodsjekk

Vitaminer og mineraler: Helt nødvendige for kroppens normale funksjon

Hva er egentlig vitaminer og mineraler? Hvorfor er det så viktig å få i seg disse stoffene jevnlig? Og hvordan kan du sørge for at kroppen får i seg riktige mengder av de ulike næringsstoffene?

Vitaminer og mineraler er essensielle, ikke-energigivende næringsstoffer med en rekke viktige funksjoner i kroppen, og som vi er helt avhengige av for at kroppen skal fungere som normalt.

Med kun noen få unntak kan ikke kroppen produsere vitaminer og mineraler på egen hånd. Vi må derfor få i oss disse næringsstoffene gjennom maten vi spiser. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hva vitaminer og mineraler er, hvilke funksjoner de har i kroppen, og hvordan du sørger for at kroppen har nok – men ikke for mye – av de livsnødvendige næringsstoffene.

Hva er vitaminer?

Vitaminer er essensielle næringsstoffer som kroppen trenger i små mengder for å fungere som den skal. Vitaminer regulerer blant annet kroppens stoffskifte, er viktige for å opprettholde normal immunfunksjon og er nødvendige i omsetningen av de energigivende næringsstoffene karbohydrat, fett og protein, samt mineralstoffer.

Når vi får i oss vitaminer gjennom kosten tas disse opp i tarmen, føres videre over i blodet og transporteres derfra rundt til ulike organer i kroppen. De spiller en viktig rolle i en rekke ulike prosesser for å vedlikeholde og bygge opp cellene i kroppen.

Navnet “vitaminer” er en fellesbetegnelse for en rekke forskjellige organiske forbindelser uten noe kjemisk slektskap, og som har ulike funksjoner i kroppen. Det er vanlig å dele vitaminene i to grupper: fettløselige vitaminer og vannløselige vitaminer,

De fettløselige vitaminene er vitamin A (retinoider), vitamin D (kalsiferol), vitamin E (tokoferol og tokotrienol) og vitamin K (fyllokinon og menakinon).

Vitaminer og mineraler - 2 - Blodsjekk

Hvorfor er det viktig å få i seg vitaminer?

Kroppen greier ikke å produsere vitaminer på egen hånd. Vi er derfor helt avhengige av å få i oss vitaminer gjennom kosten. Unntakene er D-vitamin, som produseres i huden ved kontakt med sollys, og K-vitamin, som kan dannes av naturlige bakterier i tarmen.

Mangel på spesifikke vitaminer kan føre til funksjonsforstyrrelser i kroppen, såkalte avitaminoser, og blant annet gi symptomer som hemmet vekst, svimmelhet, gangvansker, muskelsmerter, nummenhet, tretthet og nedsatt appetitt. Hva slags funksjoner som påvirkes avhenger av hvilke mangler du har.

Det er likevel verdt å merke seg at kroppen kun har behov for begrensede mengder av de ulike vitaminene. For høyt inntak kan føre til uønskede helseeffekter. Dette gjelder særlig for de fettløselige vitaminene, som lagres i kroppen dersom vi får i oss mer enn vi har behov for. 

Vannløselige vitaminer kan ikke lagres i kroppen, og overskuddet blir skilt ut i urinen. Til gjengjeld trenger vi da en jevn tilførsel av C-vitamin og B-vitaminer.

Hva er mineraler og hvorfor trenger vi dem?

Kostmineraler er uorganiske næringsstoffer som finnes i jord og vann, og som må tilføres kroppen via mat og drikke for å opprettholde normal funksjon og en sunn helse. I likhet med vitaminer har forskjellige mineraler ulike funksjoner i kroppen.

Mineraler deles gjerne i to grupper – mineralstoffer og sporstoffer: 

Mineralstoffer, eller makromineraler, er næringsstoffer som kroppen trenger i relativt store mengder. Makromineralene kalsium, fosfor, svovel og magnesium er viktige komponenter i benvev og annet støttevev. Natrium, kalium og klor er viktig for væskebalansen, og omtales derfor også som elektrolytter. Kalsium og magnesium er også viktige for nervecellenes normale funksjon.

Sporstoffer, eller mikromineraler, er næringsstoffer som kroppen trenger svært lite av, men som den like fullt er helt avhengig av. Eksempler på sporstoffer kroppen trenger er jod, selen, sink og jern – det oksygenbærende stoffet i de røde blodcellenes hemoglobin.

Som med vitaminer er det helt nødvendig å få i seg mineraler jevnlig, men i begrensede mengder. For høyt inntak kan føre til negative helseeffekter. Et velkjent eksempel på dette er natrium – bedre kjent som salt. Et for høyt inntak av salt forbindes med høyere blodtrykk og en økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Vitaminer og mineraler - 3 - Blodsjekk

Hvordan får du i deg nok vitaminer og mineraler?

For de aller fleste vil et sunt og allsidig nordisk kosthold, med rikelige mengder grønnsaker og frukt, dekke ditt daglige behov for de fleste essensielle vitaminer og mineraler.

Dersom du lurer på hvordan du kan få i deg nok av de ulike næringsstoffene, hva som er anbefalt daglig inntak og hva som er øvre anbefalt inntak kan du sjekke ut disse lenkene:

  1. Matvaretabellen – en oversikt over mengden næringsstoffer i ulike matvarer
  2. Helsedirektoratets anbefalinger for inntak av vitaminer og mineraler
  3. Nordic Nutrition Recommendations – for anbefalt øvre inntak

Bør du ta vitaminer og mineraler i form av kosttilskudd?

Selv om det finnes mange aktører på markedet som tilbyr ulike kosttilskudd, vil slike tilskudd i stor grad være unødvendig for friske personer i Norge. Noen unntak er det derimot:

  • Spedbarn, eldre og personer som er lite ute i dagslys kan anbefales vitamin D-tilskudd
  • Gravide anbefales folattilskudd
  • Kvinner med stort jerntap, typisk i forbindelse med menstruasjonsblødninger, anbefales jerntilskudd
  • Personer med svært lavt energiinntak kan anbefales multivitamin-mineraltilskudd
  • Veganere kan anbefales tilskudd av vitamin B12, vitamin D og jod

Kosttilskudd kan likevel ikke erstatte et sunt og variert kosthold, og det mangfoldet av næringsstoffer et slikt kosthold gir.