Allergiutredning

599 kr1 065 kr

Allergi er en tilstand som skyldes overømfintlighet overfor ulike stoffer og kan føre til plager fra øyne, nese og luftveier samt hodepine og tretthet. Blodprøver kan måle om mengden av IgE-antistoffene i blodet er for høyt – noe som gir mistanke om allergi.